Kontinuerlig regnskapsføring

Vi har en veldig stor grad av automatiserte regnskapsprosesser, som gjør oss veldig konkurransedyktige, bl.a.:

 • alle inngående fakturaer skannes av oss eller kunde hver uke, eller etter nærmere avtale
 • edb-systemet effektiviserer bilagsprosessen med en rekke automatiske tjenester som f.eks automatisk forslag til kontering etter innskanning
 • godkjenning av fakturaene utføres fortløpende av oss eller kunde og fakturaene legges automatisk på forfallsliste - man kan stoppe, endre eller utsette betalinger frem til kl 09:30 på betalingsdato
 • betalingsprosessen utføres automatisk, likeså bokføring av betalingene i regnskapet
 • utgående faktura påføres kid-nr ved utsendelse og når innbetaling gjøres av kunde blir bokføring utført automatisk i regnskapet
 • lønnskjøring gjøres ved at timer og godtgjørelser registreres av oss, men kan også utføres ved mottak av elektroniske timegrunnlag. Godkjent lønn bokføres automatisk i regnskapet og legges på forfallsliste
 • på lønningsdag overføres lønnen til den ansatte samt overføring til skattetrekkonto automatisk og betalingen bokføres
 • utlegg den ansatte har på vegne av arbeidsgiver kan registreres i en egen reise-/utlegg modul og betales og bokføres automatisk
 • forøvrig kan alle forannevnte "data" registreres på prosjekt og avdelinger/koststed alt etter behov
 • kundens forside i systemet viser hovedtall fra resultat og balanse, budsjett- og busdjettprognose, likviditetsoversikt fremover i tid med disponibel saldo pr bankkonto pga fullintegrering med norske banker
Systemet vi benytter heter Xledger - et ekte webbasert økonomisystem.


Samarbeidspartner

ØkonomiStyring Ålesund AS er en forretningspartner hos Xledger AS som er leverandør av økonomisystemet Xledger.

Xledger er et ekte webbasert økonomisystem, en Cloud Computing løsning. Systemet leveres som en tjeneste over internett (Software as a Service - SaaS), hvilket betyr at brukeren har tilgang til systemet når som helst, hvor som helst via sin nettleser.

Xledger er et fremtidsrettet økonomisystem som baserer seg på det siste innen tilgjengelig teknologi.

Xledger gir brukeren stor fleksibilitet, ny mobilitet og detaljert oversikt. Systemet viser àjour regnskapsinformasjon, kombinert med at du som regnskapsbyråkunde har full tilgang til alle detaljer.

Xledger gir deg full fleksibilitet i valg av arbeidsstasjon med full støtte for både windows-Pc og Mac samt nettbrett. Systemet er skreddersydd for arbeidsdeling mellom regnskapsfører og deg som regnskapsbyråkunde. Dette innebærer at du får tilgang til eget økonomisystem via internett og at dobbeltarbeid dermed eliminieres.
 • visuell og intuitiv ledelsesinformasjon
 • integrert bankløsning med full automatikk
 • skanning og arbeidsflyt
 • avansert prosjektløsning
 • lønn og reiseregning
 • likviditetsstyring
 • kraftfullt rapporteringsverktøy
 • smidig og automatisk valutahåndtering
 • konsernregnskap
 • elektronisk dokumentarkiv
Vårt partnerskap med Xledger AS gir oss dermed mulighet til å tilby våre kunder et fremtidsrettet økonomisystem med en helt ny fleksibilitet og tilgjengelighet.