Fagkunnskap

Hos oss anser vi kompetanse på flere fagområder som et vesentlig fortrinn - både for oss og våre kunder.

Regnskap og økonomi, administrasjon og IT, inkasso, bedriftsrådgivning, bank og revisjon samt ledererfaring fra mellomstore bedrifter er kunnskaper som kommer godt med når vi skal bistå kundene med sine ulike bransjeutfordringer.

Vår virksomhet startet for 20 år siden og vi har nå to autoriserte regnskapsførere med 24 år fra regnskapsførerselskap og 15 år fra ulike bedrifter innen ledelse av økonomi- og regnskapsfunksjonen. I tillegg til 3-årig utdanning fra handelshøyskole med bachelorgrad i økonomi.

Vi er derfor et godt valg som samarbeidspartner for Dem. I tillegg har vi god forståelse for rutiner og organiseringen innen både økonomi og administrasjon av en bedrift.

Det er av største betydning for Dem å vite at vi kan vårt fag.