Tjenester

Vi kan tilby

 • Regnskapføring
 • Skreddersydd arbeidsdeling mellom oss og kunden
 • Årsoppgjør og skatt
 • Lønnsregnskap
 • Fakturering og purrerutiner
 • Økonomistyring og budsjettering
 • Administrative tjenester/bistand
 • Økonomisjef til leie (outsourcing)

Ekstern regnskapsfører

Ønsker De å benytte oss som ekstern regnskapsfører, gjør vi følgende:

 • Regnskapsføring og rapportering med den frekvensen De ønsker.
 • Innrapportering av momsoppgjør.
 • Årsoppgjør med ligningspapirer, noter og beretning samt innrapportering både til skatteetaten og regnskapsregisteret.
 • Lønnskjøring med innrapportering av terminoppgaver og lønns- og trekkoppgaver.
 • Fakturering med ocr/kid og purrerutiner.
 • Økonomistyring og budsjettering slik vi blir enige om.
 • Administrative rutiner som f.eks. bistand ved endringer til Brønnøysundregistrene, styre- og generalforsamlingsprotokoller.

Økonomi- /regnskapssjef på deltid

De aller fleste små- og mellomstore bedrifter har dyktige regnskapsmedarbeidere, men ikke alle disse bedriftene har ansatte med kunnskaper og erfaringer utover selve regnskapføringen. Riktig periodiserte regnskap og budsjett samt likviditetstyring er viktige styringsverktøy og inngår i den totale økonomistyringen, også for bedrifter som ikke er blant de aller største.

En deling av funksjonene regnskapsføring og rapportering/økonomistyring kan være et viktig tiltak både mht. nåværende tidskapasitet hos Dem og den naturlige ekstra kontrollen man dermed får.

Dette kan vi bidra med alt etter det behovet De har og ønsker å få dekket eksternt. Det kan variere fra f.eks. en dag i måneden til en dag ukentlig.